İçerik

Hedefler

Skill-UP, mevcut ulaşım sistemini etkileyen önemli toplumsal değişikliklerin birçoğunun işler üzerinde önemli bir etkisi olması gerektiğini kabul etmektedir. Hızla değişen iş piyasası, çoğunlukla problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık ile ilgili yeni beceriler gerektirir. Bu zorluklarla yüzleşmek için endüstriler ve eğitim kurumlarının okuldan işe geçişi olabildiğince düzgün hale getirmek ve gelecek nesillere iş dünyası için hazırlanabilmek için işbirliği yapmaları gerekmektedir. Skill-UP, eğitim programlarını ve öğretim yöntemlerini gelecekteki operasyonel senaryoları ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarına göre ayarlamak için çalışır.

Skill-UP, Hava Taşımacılığı Sektörünün gelecekteki işverenlerinin farklı meslek profillerinin gereksinimlerine daha iyi uyum sağlamaları ve böylece eğitim kurumları ile işgücü piyasası arasındaki sinerjinin artırılması için gerekli olan bilgi, beceri ve yeterlilikleri tanımlamayı amaçlamaktadır. Proje, uygun ve yenilikçi öğretim ve eğitim metodolojilerine dayanarak, sektörün gelişen gereksinimlerine uyarlanmış ilk ve sürekli eğitim programları geliştirerek bu hedefe bir yandan ulaşmayı amaçlamaktadır. Öte yandan, Skill-UP eğitim sırasında bireysel ilerlemeyi izlemek ve değerlendirmek için bir değerlendirme araç takımı geliştirecek ve ayrıca projenin çıktılarını toplayacak, müfredat, eğitim faaliyetleri ve belirli hedef gruplar için kılavuzlar toplayarak bir çevrimiçi Bilgi Merkezi geliştirecektir

İçerik

Skill-UP, mevcut ulaşım sistemini etkileyen önemli toplumsal değişikliklerin birçoğunun işler üzerinde önemli bir etkisi olması gerektiğini kabul etmektedir.
Hızla değişen iş piyasası, çoğunlukla problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık ile ilgili yeni beceriler gerektirir.
Bu zorluklarla yüzleşmek için endüstriler ve eğitim kurumlarının okuldan işe geçişi olabildiğince düzgün hale getirmek ve gelecek nesillere iş dünyası için hazırlanabilmek için işbirliği yapmaları gerekmektedir.
Skill-UP, eğitim programlarını ve öğretim yöntemlerini gelecekteki operasyonel senaryoları ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarına göre ayarlamak için çalışır.

Hedefler

Skill-UP, Hava Taşımacılığı Sektörünün gelecekteki işverenlerinin farklı meslek profillerinin gereksinimlerine daha iyi uyum sağlamaları ve böylece eğitim kurumları ile işgücü piyasası arasındaki sinerjinin artırılması için gerekli olan bilgi, beceri ve yeterlilikleri tanımlamayı amaçlamaktadır. Proje, uygun ve yenilikçi öğretim ve eğitim metodolojilerine dayanarak, sektörün gelişen gereksinimlerine uyarlanmış ilk ve sürekli eğitim programları geliştirerek bu hedefe bir yandan ulaşmayı amaçlamaktadır. Öte yandan, Skill-UP eğitim sırasında bireysel ilerlemeyi izlemek ve değerlendirmek için bir değerlendirme araç takımı geliştirecek ve ayrıca projenin çıktılarını toplayacak, müfredat, eğitim faaliyetleri ve belirli hedef gruplar için kılavuzlar toplayarak bir çevrimiçi Bilgi Merkezi geliştirecektir

GENEL YAKLAŞIM

Skill-UP, gelişen işgücü piyasasının ihtiyaçlarını belirleyerek ve sonuç olarak işgücü profillerini ve gelecekteki senaryoları tanımlayarak başlayacaktır. Bu, uygun ve yenilikçi öğretim ve eğitim metodolojilerine ve hava taşımacılığı işgücünün beceri kazanması, beceri geliştirmsi ve beceri tazelenmesi için çalışma yollarına dayanan başlangıç ve devam eden MEÖ (Mesleki Eğitim ve Öğretim) eğitim programlarının bilinçli bir şekilde geliştirilmesine yol açacaktır.
MEÖ (Mesleki Eğitim ve Öğretim) eğitim programlarını desteklemek için proje aracılığıyla bir değerlendirme metodolojisi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Bilgi merkezi, tüm çıktıları ve proje sonuçlarını kolayca erişilebilir bir çevrimiçi platformda toplayarak sürecin kapsamlı olmasını sağlayacaktır.