Skill-UP, havacılık sektörünün kilit profesyonelleri için gerekli olan gelecekteki bilgi, beceri ve yeterlilikleri tanımlar. Skill-UP gelişen işgücü piyasasının ihtiyaçlarını belirleyerek, uygun ve yenilikçi öğretim ve eğitim metodolojilerine ve hava taşımacılığı işgücünün beceri kazanması, beceri geliştirilmesi ve beceri tazelenmesi için çalışma yollarına dayanan başlangıç ve devam eden MEÖ (Mesleki Eğitim ve Öğretim)eğitim programları geliştirir.

Sonuçlar

HAVACILIK SEKTÖRÜ BECERİLERİ DÖNÜŞÜM HARİTASI

Harita, sektördeki önemli teknolojik dönüşümlerin ve beceri değişikliklerinin tanımlanmasını ve beceriler ve kariyer gelişimi için çalışma yollarının tasarımını destekleyecektir.

HAVACILIK EĞİTİM PROGRAMLARI

Hava taşımacılığı işgücünün becerilerinin yükseltilmesi ve kariyer gelişimi için bir dizi başlangıç ve devam eden Havacılık MEÖ (Mesleki Eğitim ve Öğretim) eğitim programları geliştirilecektir.

EĞİTİM DEĞERLENDİRME ARAÇLARI PORTFÖYÜ

Eğitim değerlendirme araçları, kullanıcıların eğitimleri süresincde ve sonrasındaki bireysel ilerlemelerinin takiplerini ve değerlendirmelerini destekler.

BİLGİ MERKEZİ
platformu

Bilgi merkezi platformu, projenin tüm çıktılarını toplamak ve müfredat, eğitim faaliyetleri ve yönergeleri sunmak için tasarlanacaktır.

Paydaşların Katılımı

Skill-UP Projesi, Ar-Ge faaliyetlerini yönlendirmek için çok sayıda paydaşı kapsamaktadır. Paydaşlar grubu, ulaştırma hizmeti sağlayıcıları, ulusal ve Avrupa düzeyindeki kamu otoriteleri, eğitim sağlayıcıları, akreditasyon kurumları, üniversitele ve araştırma enstitülerini temsil eden uluslararası, Avrupa ve ulusal paydaşlara açıktır. Paydaşlar grubunun üyeleri proje stratejik hedefleri ve ilerlemeler hakkında bilgilendirilecek ve kendi deneyimlerine ve bilgilerine dayanarak geri bildirim ve değerli bilgi akışı sağlayacaktır.

Paydaş grubumuzun bir parçası olmak ister misiniz?

Paydaşların Katılımı

Skill-UP Projesi, Ar-Ge faaliyetlerini yönlendirmek için çok sayıda paydaşı kapsamaktadır. Paydaşlar grubu, ulaştırma hizmeti sağlayıcıları, ulusal ve Avrupa düzeyindeki kamu otoriteleri, eğitim sağlayıcıları, akreditasyon kurumları, üniversitele ve araştırma enstitülerini temsil eden uluslararası, Avrupa ve ulusal paydaşlara açıktır. Paydaşlar grubunun üyeleri proje stratejik hedefleri ve ilerlemeler hakkında bilgilendirilecek ve kendi deneyimlerine ve bilgilerine dayanarak geri bildirim ve değerli bilgi akışı sağlayacaktır.

Paydaş grubumuzun bir parçası olmak ister misiniz?

Öne Çıkanlar