Projede 5 ülkeden (İtalya, Fransa, Portekiz, Malta ve Türkiye) 12 ortak yer alıyor. Konsorsiyum, eğitim ve öğretim kurumlarını (ENAC-Ecole Ulusal d’Aviation Civile, Malta Üniversitesi, Uninettuno Telematik Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, INOVA + ve Quasar Danışmanlık) ile sanayi ve havacılık sektörü temsilcilerinden (Deep Blue, Lazio Connect, APANT- Portekiz İnsansız Uçak Derneği, Fraport TAV Antalya ve Eurocontrol) kapsıyor.

KoordInatör

Italya

Portekiz

Portekiz

Fransa

Malta

Italya

Portekiz

Türkiye

Türkiye

Türkiye

Italya

Belçika

PAYDAŞLARLA İLE KAPALI İŞBİRLİĞİ

Skill-UP Projesi, Ar-Ge faaliyetlerini yönlendirmek için çok sayıda paydaşı kapsamaktadır. Paydaşlar grubu, ulaştırma hizmeti sağlayıcıları, ulusal ve Avrupa düzeyindeki kamu otoriteleri, eğitim sağlayıcıları, akreditasyon kurumları, üniversitele ve araştırma enstitülerini temsil eden uluslararası, Avrupa ve ulusal paydaşlara açıktır. Paydaşlar grubunun üyeleri proje stratejik hedefleri ve ilerlemeler hakkında bilgilendirilecek ve kendi deneyimlerine ve bilgilerine dayanarak geri bildirim ve değerli bilgi akışı sağlayacaktır.

Paydaş grubumuzun bir parçası olmak ister misiniz?