HAVACILIK SEKTÖRÜ BECERİLERİ DÖNÜŞÜM HARİTASI

Havacılık sektörü beceri dönüşüm haritası eğitimden işe geçişi kolaylaştıracaktır. Harita, sektördeki önemli teknolojik dönüşümlerin ve beceri değişikliklerinin tanımlanmasını ve beceriler ve kariyer gelişimi için çalışma yollarının tasarımını destekleyecektir.

TANIMLAMA:

Harita aşağıdaki konularda yararlı bilgiler sağlayacaktır:
– Havacılık sektöründe yeni senaryolar ve teknolojik dönüşümler
– Gelecek senaryolarda talep edilecek mevcut ve ortaya çıkan beceriler
– Gelecekteki işgücü profilleri
– Yeni çalışma yolları

KİMİN İÇİN?

Eğitim sağlayıcıları

Ulaştırma hizmeti sağlayıcıları

Pilotlar, Hava Trafik Kontrolörleri, RPAS operatörleri ve Havaalanı operatörleri

Pilotlar, Hava Trafik Kontrolörleri, RPAS operatörleri ve Havaalanı operatörleri

Ulaştırma hizmeti sağlayıcıları

Eğitim sağlayıcıları

Hava taşımacılığı işgücünün becerilerinin yükseltilmesi ve kariyer gelişimi için bir dizi başlangıç ve devam eden Havacılık MEÖ (Mesleki Eğitim ve Öğretim) eğitim programları geliştirilecektir.

TANIMLAMA:

Gelişmekte olan bir işgücü piyasasının ihtiyaçlarını ve beklenen beceri ve yeterliliklerdeki değişiklikleri belirleyerek pilotlar, ATCO’lar, havaalanı operatörleri ve RPAS operatörleri için enine ve özel modüller tasarlanacaktır.

EĞİTİM DEĞERLENDİRME ARAÇLARI PORTFÖYÜ

Eğitim sağlayıcıları

Ulaştırma hizmeti sağlayıcıları

Pilotlar, Hava Trafik Kontrolörleri, RPAS operatörleri ve Havaalanı operatörleri

Pilotlar, Hava Trafik Kontrolörleri, RPAS operatörleri ve Havaalanı operatörleri

Ulaştırma hizmeti sağlayıcıları

Eğitim sağlayıcıları

Hava taşımacılığı işgücünün becerilerinin yükseltilmesi ve kariyer gelişimi için bir dizi başlangıç ve devam eden Havacılık MEÖ (Mesleki Eğitim ve Öğretim) eğitim programları geliştirilecektir.

TANIMLAMA:

Eğitim değerlendirme araçları şunları içerecektir: – Katılımcının giriş seviyesini değerlendirme araçları – Katılımcının ilerlemesini değerlendirme araçları – Katılımcı takibini değerlendirme araçları

KİMİN İÇİN??

Eğitim sağlayıcıları

Ulaştırma hizmeti sağlayıcıları

Pilotlar, Hava Trafik Kontrolörleri, RPAS operatörleri ve Havaalanı operatörleri

Pilotlar, Hava Trafik Kontrolörleri, RPAS operatörleri ve Havaalanı operatörleri

Ulaştırma hizmeti sağlayıcıları

Eğitim sağlayıcıları

BİLGİ MERKEZİ PLATFORMU

Bilgi merkezi platformu, projenin tüm çıktılarını toplamak ve belirli hedef gruplar için müfredat, eğitim faaliyetleri ve yönergeleri sunmak üzere tasarlanacaktır.

TANIM:

Bilgi merkezi platformu: – Trendleri, sektörde ortaya çıkan işleri ve kariyer fırsatlarını sunmak;
– Öngörülen senaryolara göre organizasyonların değişim yönetimi ve dönüşümünü desteklemek;
– Kariyer geliştirme programlarında yeni giriş yapanlara, profesyonellere ve organizasyona rehberlik ederek Skill-Up çevrimiçi değerlendirme ve öneri sistemlerine erişim sağlamak;
– Pilotlar, hava trafik kontrolörleri, havaalanı operatörleri ve RPAS operatörleri için çevrimiçi ve karma eğitim programlarını yönetmek ve sunmak
– Eğitim kurumları ve işgücü piyasası arasındaki işbirliği ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek.

KİMİN İÇİN??

Pilotlar, Hava Trafik Kontrolörleri, RPAS operatörleri ve Havaalanı operatörleri

Ulaştırma hizmeti sağlayıcıları

Eğitim sağlayıcıları

Ulaştırma hizmeti sağlayıcıları

Pilotlar, Hava Trafik Kontrolörleri, RPAS operatörleri ve Havaalanı operatörleri

Eğitim sağlayıcıları