MAPPA TA’ TRASFORMAZZJONI TA’ ĦILIET FIS-SETTUR TA’ L-AVJAZZONI

Il-mappa ta’ trasformazzjoni ta’ ħiliet fis-settur ta’ l-avjazzjoni se tiffaċilita it-transizzjoni mill-edukazzjoni għax-xogħol. Il-mappa se tgħin biex jiġu identifikati l-bidliet ewlenin fit-teknoloġija u l-ħiliet fis-settur u se tgħin ukoll biex jiġu ddisinjati linji ta’ studju għall-iżvilupp ta’ ħiliet u karrieri.

DESKRIZZJONI

Il-mappa se tipprovdi informazzjoni utli dwar:
– Xenarji ġodda u trasformazzjonijiet teknoloġiċi fis-settur ta’ l-avjazzjoni
– Ħiliet li jeżistu jew li ħerġin u li se jkunu bżonnjużi f’xenarji futuri
– Profili tax-xogħol tal-futur
– Linji ġodda ta’ studju

GĦAL MIN TGĦODD?

Dawk li jipprovdu taħriġ

Dawk li jipprovdu servizzi ta’ trasport

Bdoti, kontrolluri tat-traffiku ta’ l-ajru, operaturi ta’ RPAS u operaturi ta’ l-ajruport.

Bdoti, kontrolluri tat-traffiku ta’ l-ajru, operaturi ta’ RPAS u operaturi ta’ l-ajruport.

Dawk li jipprovdu servizzi ta’ trasport

Dawk li jipprovdu taħriġ

Il-proġett ser jiżviluppa sett ta’ programmi ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali (VET) biex jitjiebu l-ħiliet u javvanzaw il-karrieri tal-ħaddiema li jaħdmu fis-settur tat-trasport bl-ajru.

DESKRIZZJONI:

Numru ta’ programmi speċifiċi u trasversali se jkunu iddisinjati għall-bdoti, kontrolluri tat-traffiku ta’ l-ajru, operaturi ta’ RPAS u operaturi ta’ l-ajruport. Dawn il-programmi se jkunu iddisinjati wara li jiġu identifikati l-bżonnijiet tas-settur tax-xogħol u l-bidliet fil-ħiliet u l-kompetenzi.

Dawk li jipprovdu taħriġ

Dawk li jipprovdu servizzi ta’ trasport

Bdoti, kontrolluri tat-traffiku ta’ l-ajru, operaturi ta’ RPAS u operaturi ta’ l-ajruport.

Bdoti, kontrolluri tat-traffiku ta’ l-ajru, operaturi ta’ RPAS u operaturi ta’ l-ajruport.

Dawk li jipprovdu servizzi ta’ trasport

Dawk li jipprovdu taħriġ

Il-portafoll ta’ l-għodda għall-valutazzjoni ta’ taħriġ se jgħin lill-individwi li qiegħdin fi stadji differenti ta’ taħriġ biex isegwu u jivvalutaw il-progress tagħhom matul u wara l-perjodu tat-taħriġ.

DESKRIZZJONI:

L-għodda għall-valutazzjoni ta’ taħriġ ser jinkludu: – Għodda biex jivvalutaw il-livell ta’ parteċipant fil-bidu tat-taħriġ – Għodda biex jivvalutaw il-progress ta’ parteċipant matul it-taħriġ – Għodda biex jivvalutaw il-ħiliet u l-għarfien ta’ parteċipant wara t-taħriġ

GĦAL MIN TGĦODD?

Dawk li jipprovdu taħriġ

Dawk li jipprovdu servizzi ta’ trasport

Bdoti, kontrolluri tat-traffiku ta’ l-ajru, operaturi ta’ RPAS u operaturi ta’ l-ajruport.

Bdoti, kontrolluri tat-traffiku ta’ l-ajru, operaturi ta’ RPAS u operaturi ta’ l-ajruport.

Dawk li jipprovdu servizzi ta’ trasport

Dawk li jipprovdu taħriġ

PJATTAFORMA TA’ GĦARFIEN

Il-pjattaforma ta’ għarfien se tkun iddisinjata sabiex tiġbor ir-riżultati kollha tal-proġett u tippreżenta kurrikuli, attitivitajiet ta’ taħriġ u linji gwida għal gruppi speċifiċi.

DESKRIZZJONI:

Il-pjattaforma ta’ għarfien ser:
– Tippreżenta xejriet, impjiegi ġodda fis-settur u opportunitajiet ta’ karriera;
– Tgħin organizzazzjonijiet biex jinbidlu u jittrasformaw ruħhom skond ix-xenarji mistennija fil-futur;
– Tipprovdi aċċess għal sistemi online ta’ valutazzjoni u rakkomandazzjoni, u tiggwida impjegati ġodda, professjonisti u organizzazzjonijiet fil-qasam tat-taħriġ;
– Tipprovdi programmi ta’ taħriġ online u blended għal bdoti, kontrolluri tat-traffiku ta’ l-ajru, operaturi ta’ RPAS u operaturi ta’ l-ajruport;
– Tgħin l-istituzzjonijiet edukattivi u s-suq tax-xogħol biex jieħdu sehem f’attivitajiet ta’ kollaborazzjoni u kooperazzjoni.

GĦAL MIN TGĦODD?

Bdoti, kontrolluri tat-traffiku ta’ l-ajru, operaturi ta’ RPAS u operaturi ta’ l-ajruport.

Dawk li jipprovdu servizzi ta’ trasport

Dawk li jipprovdu taħriġ

Dawk li jipprovdu servizzi ta’ trasport

Bdoti, kontrolluri tat-traffiku ta’ l-ajru, operaturi ta’ RPAS u operaturi ta’ l-ajruport.

Dawk li jipprovdu taħriġ