Skill-UP qed jinvestiga x’għarfien, ħiliet u kompetenzi se jkollhom bżonn professjonisti fis-settur ta’ l-avjazzjoni fil-futur. Skill-UP qed jidentifika l-bżonnijiet tas-settur tax-xogħol u qed jiżviluppa programmi ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali (VET) ibbażati fuq metodoloġiji ta’ tagħlim u taħriġ li huma addattati u innovattivi, kif ukoll fuq linji ta’ studju għal skilling, upskilling u reskilling tal-ħaddiema fis-settur tat-trasport bl-ajru.

Riżultati

MAPPA TA’ TRASFORMAZZJONI TA’ ĦILIET FIS-SETTUR TA’ L-AVJAZZONI

Il-mappa se tgħin biex jiġu identifikati transformazzjonijiet teknoloġiċi kbar, kif ukoll bidliet fil-ħiliet meħtieġa fis-settur. Il-mappa se tgħin ukoll biex jiġu ddisinjati linji ta’ studju għall-iżvilupp ta’ ħiliet u karrieri.

PROGRAMMI TA’ TAĦRIĠ FL-AVJAZZONI

Il-proġett ser jiżviluppa sett ta’ programmi ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali (VET) biex jitjiebu l-ħiliet u javvanzaw il-karrieri tal-ħaddiema li jaħdmu fis-settur tat-trasport bl-ajru.

PORTAFOLL TA’ GĦODDA GĦALL-VALUTAZZJONI TA’ TAĦRIĠ

L-għodda għall-valutazzjoni ta’ taħriġ se jgħinu lill-individwi biex isegwu u jivvalutaw il-progress tagħhom matul u wara perjodu ta’ taħriġ.

PJATTAFORMA TA’
GĦARFIEN

Il-pjattaforma ta’ għarfien se tkun iddisinjata sabiex tiġbor ir-riżultati kollha tal-proġett u tippreżenta kurrikuli, attitivitajiet ta’ taħriġ u linji gwida.

Involviment ta’ partijiet interessati

Il-proġett skill-UP jinvolvi grupp kbir ta’ partijiet interessati biex imexxu l-attivitajiet R&D tiegħu.
Il-grupp huwa miftuħ għal partijiet interessati – internazzjonali, Ewropej u nazzjonali – li jirrapreżentaw lil dawk li jipprovdu servizzi ta’ transport, awtoritajiet pubbliċi fuq livell nazzjonali u Ewropew, universitajiet u ċentri ta’ riċerka. Il-membri tal-grupp ta’ partijiet interessati se jkunu nfurmati dwar il-progress u l-għanijiet strateġiċi tal-proġett, u se jipprovdu feedback u għarfien ibbażat fuq l-esperjenza personali tagħhom.

Inti interessat tkun parti minn dan il-grupp?

Involviment ta’ partijiet interessati

Il-proġett skill-UP jinvolvi grupp kbir ta’ partijiet interessati biex imexxu l-attivitajiet R&D tiegħu.
Il-grupp huwa miftuħ għal partijiet interessati – internazzjonali, Ewropej u nazzjonali – li jirrapreżentaw lil dawk li jipprovdu servizzi ta’ transport, awtoritajiet pubbliċi fuq livell nazzjonali u Ewropew, universitajiet u ċentri ta’ riċerka. Il-membri tal-grupp ta’ partijiet interessati se jkunu nfurmati dwar il-progress u l-għanijiet strateġiċi tal-proġett, u se jipprovdu feedback u għarfien ibbażat fuq l-esperjenza personali tagħhom.

Inti interessat tkun parti minn dan il-grupp?

Punti importanti