Termini u kundizzjonijiet

Il-kontenut ta’ dan is-sit huwa mħejji mill-konsorzju tal-proġett Skill-UP fil-qafas tal-programm ta’ l-Erasmus+ ta’ l-Unjoni Ewropea, skond il-ftehim ta’ għotja numru 408540-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-SSA. Is-sit huwa mantnut biex itejjeb l-aċċess tal-pubbliku għal informazzjoni dwar l-attivitajiet u r-riżultati tal-proġett. Il-materjal kollu f’dan is-sit huwa tal-konsorzju tal-proġett Skill-UP u jirrifletti l-veduti ta’ l-awturi biss. Il-Kummissjoni Ewropea m’hijiex responsabbli għal kwalunkwe użu li jista’ jsir mill-informazzjoni li hawn f’dan is-sit. Il-kontenut ta’ dan is-sit huwa soġġett għal copyright.